ПАММ-счет AAA BSB USD № 808824 брокера AlfaForex

ПАММ-счет ликвидирован!

ПАММ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
AAA BSB USD
i 808824 $ 3 м
2018
50$
48 %

24 k$

−47 %
страница ПАММ-счета на сайте брокера
AAA EUR I
i 73367 2 г
1 м
2017

1143 %

396 k$

−36 %
AAA RUB I
i 93780 1 г
4 м
2016

−36 %

6 k$

−90 %
BSB 4 MULTY
i 73369 1 м
2015
100€
110$

27 %

3.5 k$

0 %
OLD
i 730977 $ 3 м
2016
1000000$
10 %

2.2 k$

−16 %
NEW
i 730978 $ 3 м
2016
1000000$
12 %

1.2 k$

−23 %
BSB 6
i 73373 1 м
2015
100€
110$

5 %

0.5 k$

−9 %
WERREW
i 729780 $ 0 м
2016

2 %

0.2 k$

−9 %
BSB 5 EUR
i 73371 0 м
2015
100€
110$

4 %

0.1 k$

−9 %
AAA EUR BSB
i 732233 0 м
2016
100€
110$

−1 %

> 0 k$

−2 %
AAA BSB RUB
i 808826 3 м
2018
3000₽
38$

−97 %

−0.2 k$

−99 %
BSB U EUR/USD 160-8-5
i 73363 0 м
2015
100€
110$

−3 %

−0.3 k$

−9 %
AAA BSB EUR
i 808825 3 м
2018
50€
55$

−38 %

−4.4 k$

−55 %
AAA EUR III
i 73375 2 м
2015

−95 %

−8 k$

−96 %
AAA USD I
i 73887 $ 1 г
6 м
2016
100$
−55 %

−75 k$

−90 %
AAA USD II
i 73892 $ 3 м
2015
100$
76 %

0 k$

0 %
AAA EUR I
i 73365 2 м
2015

68 %

0 k$

0 %
AAA USD II
i 73889 $ 2 м
2015
100$
42 %

0 k$

−8 %
AAA USD BSB
i 731929 $ 8 м
2017

18 %

0 k$

−50 %
BSB RUS 1
i 86081 0 м
2015
100₽
1$

0 %

0 k$

0 %
BSB RUS 2
i 86083 0 м
2015
100₽
1$

0 %

0 k$

0 %
BSB RUS 3
i 86085 0 м
2015
100₽
1$

0 %

0 k$

0 %
AAA USD BSB I
i 731606 $ 0 м
2016
500$
0 %

0 k$

0 %
Суммарно по всем 23 счетам
трейдера
0 2 г
9 м
0 k$
347 k$
0 k$ 0 0 k$
Трейдер
Описание ПАММ-счета AAA BSB USD

AAA

График недельной доходности

+