КОПИ-счет Le_Truongfx № 1056997 брокера LiteForex

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
Le_Truongfx
Xin chào..! tôi là Trưởng là nhà giao dịch đã trãi qua nhiều năm giao dịch tài chính...trong đó có ngoại hối...để các bạn hiểu rõ về tôi.. các bạn có thể vào xem thông tin về tôi... để sao chép đầy đủ kích thước 100% bạn cần ký quỹ sao chép 600$.. để biết thêm về chiến lược giao dịch bạn có thể gởi tin nhắn cho tôi...
i 1056997 17 3 м 48.19
−47.00
5.82 52 %
52 %
0.5 k$
0.5 k$
−89 %
−89 %
-4.21 +4.79
1 ч.
0.6 k$ 6 8 k$ +1.4 k$
7 ч.
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

Le_Truongfx

Место в рейтинге трейдеров: 689
Описание КОПИ-счета Le_Truongfx

Xin chào..! tôi là Trưởng là nhà giao dịch đã trãi qua nhiều năm giao dịch tài chính...trong đó có ngoại hối...để các bạn hiểu rõ về tôi.. các bạn có thể vào xem thông tin về tôi... để sao chép đầy đủ kích thước 100% bạn cần ký quỹ sao chép 600$.. để biết thêm về chiến lược giao dịch bạn có thể gởi tin nhắn cho tôi...

График недельной доходности

+