КОПИ-счет Le_Truongfx № 1056997 брокера LiteForex

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
Le_Truongfx
_Hello..! I'm a Chief is a trader with many years of financial transactions...including Forex...for more information.. you can visit my personal information...or Message me via Zalo: 0949.258.778 (Le Truong) _ to generate a good passive income from 8-15% per month.. choose to copy according to the capital ratio... with a minimum fund of 500$ if you have any questions please message me, thanks thanks!
i 1056997 0 2 г
8 м
0.00
0.00
0.00 94 %
94 %

−0.1 k$
0 %
0 %
0 k$ 0.3 k$
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

Le_Truongfx

Место в рейтинге трейдеров: 24571
Описание КОПИ-счета Le_Truongfx

_Hello..! I'm a Chief is a trader with many years of financial transactions...including Forex...for more information.. you can visit my personal information...or Message me via Zalo: 0949.258.778 (Le Truong)

_ to generate a good passive income from 8-15% per month.. choose to copy according to the capital ratio... with a minimum fund of 500$ if you have any questions please message me, thanks thanks! показать историю изменений

_Xin chào..! tôi là Trưởng là nhà giao dịch đã có nhiều năm giao dịch tài chính...trong đó có Forex...để các bạn biết thêm thông tin.. các bạn có thể vào xem thông tin cá nhân về tôi...hoặc nhắn cho tôi qua Zalo: 0949.258.778 (Lê Trưởng)

_ để tạo ra được nguồn thu nhập thụ động tốt từ 8-15% trên tháng.. hãy chọn sao chép theo tỷ lệ vốn... với quỹ tối thiểu 500$ nếu có gì thắc mắc hãy nhắn tin cho tôi, xin cảm ơn!

до 01.06.2021

Xin chào..! tôi là Trưởng là nhà giao dịch đã trãi qua nhiều năm giao dịch tài chính...trong đó có ngoại hối...để các bạn hiểu rõ về tôi.. các bạn có thể vào xem thông tin về tôi... để sao chép đầy đủ kích thước 1-1 bạn cần ký quỹ sao chép 1000$.. còn nếu lớn hoặc nhỏ hơn 1000$ hãy chọn sao chép theo tỷ lệ vốn..."vốn sao chép tối thiểu 300$"... để biết thêm về chiến lược giao dịch bạn có thể gởi tin nhắn cho tôi.. Zalo: 0949.258.778 (Lê Trưởng) xin cảm ơn...!

до 21.05.2021

Xin chào..! tôi là Trưởng là nhà giao dịch đã trãi qua nhiều năm giao dịch tài chính...trong đó có ngoại hối...để các bạn hiểu rõ về tôi.. các bạn có thể vào xem thông tin về tôi... để sao chép đầy đủ kích thước 1-1 bạn cần ký quỹ sao chép 1000$.. còn nếu lớn hoặc nhỏ hơn 1000$ hãy chọn sao chép theo tỷ lệ vốn... để biết thêm về chiến lược giao dịch bạn có thể gởi tin nhắn cho tôi.. Zalo: 0949.258.778 (Lê Trưởng) xin cảm ơn...!

до 23.04.2021

Xin chào..! tôi là Trưởng là nhà giao dịch đã trãi qua nhiều năm giao dịch tài chính...trong đó có ngoại hối...để các bạn hiểu rõ về tôi.. các bạn có thể vào xem thông tin về tôi... để sao chép đầy đủ kích thước 100% bạn cần ký quỹ sao chép 600$.. để biết thêm về chiến lược giao dịch bạn có thể gởi tin nhắn cho tôi...

до 01.03.2021

График недельной доходности

+