КОПИ-счет WoLong_EA № 1092288 брокера LiteForex

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
WoLong_EA
Hệ thống Giao Dịch tổng hợp gồm GridEADaily Since 2019 và GBPUSD SCalping Since 1-2020 ( Khi thị trường mua quá mức hoặc gần với giao dịch mua quá mức được mở lô đầu tiên theo xu hướng ngược lại. Khi mục tiêu lợi nhuận đạt tp giao dịch được đóng lại. Nếu thị trường tiếp tục di chuyển so với vị trí ban đầu thì giao dịch thứ hai được mở dựa trên hành động giá và cách chuyển động của thị trường giao dịch /dựa vào tin tức và nó có thể mở đến 9 lệnh .Kiểm soát rủi ro ổn định với drawdown dưới 30%
i 1092288 17 1 м 4.92
0.72
2.86 −34 %
−34 %
0.6 k$
0.6 k$
−7 %
−7 %
-37.71 6 k$ 13 42 k$
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

WoLong_EA

Место в рейтинге трейдеров: 3907
Описание КОПИ-счета WoLong_EA

Hệ thống Giao Dịch tổng hợp gồm GridEADaily Since 2019 và GBPUSD SCalping Since 1-2020
( Khi thị trường mua quá mức hoặc gần với giao dịch mua quá mức được mở lô đầu tiên theo xu hướng ngược lại. Khi mục tiêu lợi nhuận đạt tp giao dịch được đóng lại. Nếu thị trường tiếp tục di chuyển so với vị trí ban đầu thì giao dịch thứ hai được mở dựa trên hành động giá và cách chuyển động của thị trường giao dịch /dựa vào tin tức và nó có thể mở đến 9 lệnh .Kiểm soát rủi ro ổn định với drawdown dưới 30%

График недельной доходности

+