КОПИ-счет iUnicornForex5K № 1119326 брокера LiteForex

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
iUnicornForex5K
Chúng tôi là iUnicorn Forex, ứng dụng công nghệ Ai Trading trong giao dịch tài chính. Vốn tối thiểu tham gia Copytrade Robot là 5000$ (Vốn đề nghị là 8000$), kỳ vọng lợi nhuận hàng tháng 10-20% với rủi ro tối đa (theo tháng) là 5-10%. Vui lòng liên hệ: 0394.364.136 để được hướng dẫn. Nếu Quý khách không liên hệ, chúng tôi sẽ dừng copy chủ động từ Tài khoản Quý khách. Trân trọng.
i 1119326 0 2 м 60.04
−0.12
21.46 −40 %
−40 %
14 k$
14 k$
−36 %
−36 %
-93.27 1.1 k$ -13 k$
11 ч.
108 < 0 k$
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

iUnicornForex5K

WhaleTrader3K

до 06.08.2020
Место в рейтинге трейдеров: 4486
Описание КОПИ-счета iUnicornForex5K

Chúng tôi là iUnicorn Forex, ứng dụng công nghệ Ai Trading trong giao dịch tài chính. Vốn tối thiểu tham gia Copytrade Robot là 5000$ (Vốn đề nghị là 8000$), kỳ vọng lợi nhuận hàng tháng 10-20% với rủi ro tối đa (theo tháng) là 5-10%. Vui lòng liên hệ: 0394.364.136 để được hướng dẫn. Nếu Quý khách không liên hệ, chúng tôi sẽ dừng copy chủ động từ Tài khoản Quý khách. Trân trọng. показать историю изменений

Min deposit 3000$

до 08.09.2020

График недельной доходности

+