КОПИ-счет ForexNo1 № 1123800 брокера LiteForex

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
ForexNo1
Kiến thức về thị trường kết hợp kỷ luật nghiêm ngặt trong mỗi lệnh giao dịch sẽ tạo ra lợi nhuận ổn định lâu dài. Mục tiêu có lợi nhuận từng tháng với rủi ro thấp nhất Khuyến cáo vốn tối thiểu 100$
i 1123800 0 2 г
1 м
10.66
0.00
4.11 17 %
17 %

> 0 k$
−4 %
−4 %
0.6 k$ 109 < 0 k$
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

ForexNo1

Место в рейтинге трейдеров: 8101
Описание КОПИ-счета ForexNo1

Kiến thức về thị trường kết hợp kỷ luật nghiêm ngặt trong mỗi lệnh giao dịch sẽ tạo ra lợi nhuận ổn định lâu dài.
Mục tiêu có lợi nhuận từng tháng với rủi ro thấp nhất
Khuyến cáo vốn tối thiểu 100$ показать историю изменений

Bạn nào copy thì qua tk chính copy, chơi nhiều tài khoản hơi bị phân tâm chút nên mình sẽ khóa tài khoản nhỏ này.
Nếu bạn vốn nhỏ thì cài cố định 0.01 lot
Thanks all.

https://my.liteforex.com/vi/traders/chart?id=846947&returnUrl=true

до 09.09.2021

Bạn nào sao chép lưu ý cài đặt TỶ LỆ VỚI QUỸ CỦA TÔI
Vốn tối thiểu để sao chép là 80$
Cần hỗ trợ alo mình: 0979007058

до 15.12.2020

Anh em copy cài đặt theo tỷ lệ ký quỹ của tôi
Cần hỗ trợ alo mình: 0979007058

до 03.11.2020

Anh em copy vốn tối thiểu 50$
zalo. 0979007058

до 29.09.2020

Anh em copy vốn tối thiểu 50$

до 16.09.2020

График недельной доходности

+