КОПИ-счет ForexNo1 № 1123800 брокера LiteForex

КОПИ-счет ликвидирован!

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
ForexNo1
Bạn nào copy thì qua tk chính copy, chơi nhiều tài khoản hơi bị phân tâm chút nên mình sẽ khóa tài khoản nhỏ này. Nếu bạn vốn nhỏ thì cài cố định 0.01 lot Thanks all. https://my.liteforex.com/vi/traders/chart?id=846947&returnUrl=true
i 1123800 0 м
0 %
118 %
0.1 k$
0.1 k$
0 %
0 %
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

ForexNo1

Место в рейтинге трейдеров: 1111
Описание КОПИ-счета ForexNo1

Bạn nào copy thì qua tk chính copy, chơi nhiều tài khoản hơi bị phân tâm chút nên mình sẽ khóa tài khoản nhỏ này.
Nếu bạn vốn nhỏ thì cài cố định 0.01 lot
Thanks all.

https://my.liteforex.com/vi/traders/chart?id=846947&returnUrl=true показать историю изменений

Bạn nào sao chép lưu ý cài đặt TỶ LỆ VỚI QUỸ CỦA TÔI
Vốn tối thiểu để sao chép là 80$
Cần hỗ trợ alo mình: 0979007058

до 15.12.2020

Anh em copy cài đặt theo tỷ lệ ký quỹ của tôi
Cần hỗ trợ alo mình: 0979007058

до 03.11.2020

Anh em copy vốn tối thiểu 50$
zalo. 0979007058

до 29.09.2020

Anh em copy vốn tối thiểu 50$

до 16.09.2020

График недельной доходности

+