КОПИ-счет Trendfx_global № 1152404 брокера LiteForex

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
Trendfx_global
- 0976 835 439 - Min copy $1000 - Tài khoản Classic - đòn bẩy 1:1000 - Khuyến nghị: Đầu tư Forex lợi nhuận cao đồng thời rủi ro cũng cao, do đó khi tham gia thị trường bạn nên tự quản lý Vốn tài khoản của mình nhé: Đầu tư bằng tiền nhàn rỗi, rút lãi khi có lãi, copy vốn theo tỷ lệ phù hợp... Chúc giao dịch thành công!
i 1152404 0 6 м 200.18
−29.44
7.77 160 %
160 %
11 k$
11 k$
−48 %
−48 %
4.95 0.00
34 мин.
15 k$ +7 k$
8 ч.
107 -0.9 k$
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

Trendfx_global

Место в рейтинге трейдеров: 95
Описание КОПИ-счета Trendfx_global

- 0976 835 439

- Min copy $1000

- Tài khoản Classic - đòn bẩy 1:1000

- Khuyến nghị: Đầu tư Forex lợi nhuận cao đồng thời rủi ro cũng cao, do đó khi tham gia thị trường bạn nên tự quản lý Vốn tài khoản của mình nhé: Đầu tư bằng tiền nhàn rỗi, rút lãi khi có lãi, copy vốn theo tỷ lệ phù hợp...

Chúc giao dịch thành công!

График недельной доходности

+