КОПИ-счет Trendfx_global № 1152404 брокера LiteForex

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
Trendfx_global
- 0976 835 439 - Min copy $1000 - Tài khoản Classic - đòn bẩy 1:1000 - Khuyến nghị: Đầu tư Forex lợi nhuận cao đồng thời rủi ro cũng cao, do đó khi tham gia thị trường bạn nên tự quản lý Vốn tài khoản của mình nhé: Đầu tư bằng tiền nhàn rỗi, rút lãi khi có lãi, copy vốn theo tỷ lệ phù hợp... Chúc giao dịch thành công!
i 1152404 0 9 м 200.18
−27.67
7.28 287 %
287 %
20 k$
20 k$
−45 %
−45 %
0.74 +0.64
1 ч.
28 k$ 109 -2.4 k$
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

Trendfx_global

Место в рейтинге трейдеров: 66
Описание КОПИ-счета Trendfx_global

- 0976 835 439

- Min copy $1000

- Tài khoản Classic - đòn bẩy 1:1000

- Khuyến nghị: Đầu tư Forex lợi nhuận cao đồng thời rủi ro cũng cao, do đó khi tham gia thị trường bạn nên tự quản lý Vốn tài khoản của mình nhé: Đầu tư bằng tiền nhàn rỗi, rút lãi khi có lãi, copy vốn theo tỷ lệ phù hợp...

Chúc giao dịch thành công!

График недельной доходности

+