КОПИ-счет MasterVN-91 № 1154187 брокера LiteForex

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
MasterVN-91
Team liteforex luôn luôn nỗ lực tạo ra cơ hội cho tất cả nhà đầu tư đội nhóm với nhiều năm giao dịch các lệnh sẽ được phân tích và thực hiện trên khung H4 mỗi lệnh có mức tỉ lệ R:R , 1:3 là tối thiểu ko quá 2% vốn cho mỗi lệnh cán SL mục tiêu lợi nhuận 100% / năm là tối thiểu
i 1154187 0 0 м 2.28
−5.02
−1.37 87 %
87 %
−14 k$
−14 k$
−11 %
−11 %
53.82 +0.34
45 мин.
160 k$ 95 6 k$ -14 k$
45 мин.
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

MasterVN-91

duypham91

до 05.01.2021
Место в рейтинге трейдеров: 26021
Описание КОПИ-счета MasterVN-91

Team liteforex luôn luôn nỗ lực tạo ra cơ hội cho tất cả nhà đầu tư

đội nhóm với nhiều năm giao dịch

các lệnh sẽ được phân tích và thực hiện trên khung H4

mỗi lệnh có mức tỉ lệ R:R , 1:3 là tối thiểu

ko quá 2% vốn cho mỗi lệnh cán SL

mục tiêu lợi nhuận 100% / năm là tối thiểu показать историю изменений

dùng đòn bảy 1:500 để đảm bảo hạn chế được rủi ro thấp . H4 là khung thời gian tôi dùng để vào lệnh

до 05.01.2021

dùng đòn bảy 1:100 để đảm bảo hạn chế được rủi ro thấp . H4 là khung thời gian tôi dùng để vào lệnh

до 08.12.2020

График недельной доходности

+