КОПИ-счет KEYMEN № 1160228 брокера LiteForex

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
KEYMEN
ĐỘI NGŨ ƯU TÚ * Chúng tôi! Gồm các chuyên gia công nghệ, các nhà hoạch định và phân tích tài chính tạo ra lợi nhuận bền vững. * Profit 150% - 200% / Year * Minimum: $ 30k For copying in proportion * Minimum: $200 Copy link: https://my.liteforex.com/vi/traders/info?id=955977 * Telegram: https://t.me/keymenfinancial
i 1160228 30 4 м 9.99
0.74
3.89 101 %
101 %
18 k$
18 k$
−8 %
−8 %
5.62 0.00
46 мин.
30 k$ 4 600 k$ +23 k$
11 ч.
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер
Описание КОПИ-счета KEYMEN

ĐỘI NGŨ ƯU TÚ

* Chúng tôi! Gồm các chuyên gia công nghệ, các nhà hoạch định và phân tích tài chính tạo ra lợi nhuận bền vững.

* Profit 150% - 200% / Year

* Minimum: $ 30k For copying in proportion

* Minimum: $200 Copy link: https://my.liteforex.com/vi/traders/info?id=955977

* Telegram: https://t.me/keymenfinancial показать историю изменений

ĐỘI NGŨ ƯU TÚ
* Chúng tôi! Gồm các chuyên gia công nghệ, các nhà hoạch định và phân tích tài chính tạo ra lợi nhuận bền vững.
* Profit 150% - 200% / Year
* Minimum: $ 30k For copying in proportion
* Minimum: $200 Copy link: https://my.liteforex.com/vi/traders/info?id=955977
* Telegram: https://t.me/keymenfinancial

до 01.12.2020

ĐỘI NGŨ ƯU TÚ

* Chúng tôi, Đội ngũ ưu tú gồm các chuyên gia công nghệ, các nhà hoạch định và phân tích tài chính giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại hối và kinh doanh tiền tệ, trợ giúp bạn có cơ hội kiếm tiền bền vững.

* Min copy $10k theo tỷ lệ quỹ.

до 26.11.2020

ĐỘI NGŨ ƯU TÚ

Chúng tôi, Đội ngũ ưu tú gồm các chuyên gia công nghệ, các nhà hoạch định và phân tích tài chính giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại hối và kinh doanh tiền tệ, trợ giúp bạn có cơ hội kiếm tiền bền vững.

до 03.11.2020

График недельной доходности

+