КОПИ-счет KEYMEN № 1160228 брокера LiteForex

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
KEYMEN
PROFESSIONAL TEAM * We! Composed of technology professionals, financial planners and analysts who generate sustainable profits. * Profit 250% - 300% per year * Minimum capital amount to $ 15000 copy KEYMEN. * Minimum capital amount to $ 200 copy KEYMENCEN
i 1160228 277 3 г
9 м
31.67
−6.32
3.14 361 %
507 %

43 k$
−41 %
−41 %
29 k$ 2 1367 k$
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

KEYMEN

VUAKIEMTIEN

до 07.09.2020
Место в рейтинге трейдеров: 18555
Описание КОПИ-счета KEYMEN

PROFESSIONAL TEAM

* We! Composed of technology professionals, financial planners and analysts who generate sustainable profits.

* Profit 250% - 300% per year

* Minimum capital amount to $ 15000 copy KEYMEN.

* Minimum capital amount to $ 200 copy KEYMENCEN показать историю изменений

PROFESSIONAL TEAM

* We! Composed of technology professionals, financial planners and analysts who generate sustainable profits.

* Profit 250% - 300% per year

* Minimum capital amount to 10000$ copy KEYMEN.

* Minimum capital amount to 200$ copy KEYMENCEN

до 15.06.2021

PROFESSIONAL TEAM

* We! Composed of technology professionals, financial planners and analysts who generate sustainable profits.

* Profit 150% - 200% per year

* Minimum capital amount to copy $10.000

до 19.05.2021

PROFESSIONAL TEAM

* We! Composed of technology professionals, financial planners and analysts who generate sustainable profits.

* Profit 150% - 200% per year

* Minimum capital amount to copy $10.000

до 27.01.2021

ĐỘI NGŨ ƯU TÚ

* Chúng tôi! Gồm các chuyên gia công nghệ, các nhà hoạch định và phân tích tài chính tạo ra lợi nhuận bền vững.

до 22.12.2020

ĐỘI NGŨ ƯU TÚ

* Chúng tôi! Gồm các chuyên gia công nghệ, các nhà hoạch định và phân tích tài chính tạo ra lợi nhuận bền vững.

* Profit 150% - 200% / Year

* Minimum: $ 30k For copying in proportion

* Minimum: $200 Copy link: https://my.liteforex.com/vi/traders/info?id=955977

* Telegram: https://t.me/keymenfinancial

до 15.12.2020

ĐỘI NGŨ ƯU TÚ
* Chúng tôi! Gồm các chuyên gia công nghệ, các nhà hoạch định và phân tích tài chính tạo ra lợi nhuận bền vững.
* Profit 150% - 200% / Year
* Minimum: $ 30k For copying in proportion
* Minimum: $200 Copy link: https://my.liteforex.com/vi/traders/info?id=955977
* Telegram: https://t.me/keymenfinancial

до 01.12.2020

ĐỘI NGŨ ƯU TÚ

* Chúng tôi, Đội ngũ ưu tú gồm các chuyên gia công nghệ, các nhà hoạch định và phân tích tài chính giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại hối và kinh doanh tiền tệ, trợ giúp bạn có cơ hội kiếm tiền bền vững.

* Min copy $10k theo tỷ lệ quỹ.

до 26.11.2020

ĐỘI NGŨ ƯU TÚ

Chúng tôi, Đội ngũ ưu tú gồm các chuyên gia công nghệ, các nhà hoạch định và phân tích tài chính giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại hối và kinh doanh tiền tệ, trợ giúp bạn có cơ hội kiếm tiền bền vững.

до 03.11.2020

График недельной доходности

+