КОПИ-счет SaGaFX № 1164023 брокера LiteForex

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
SaGaFX
Tối thiểu 500$ Trade what you see Kiên Trì-Nghiêm Túc-Tự Do Tài Chính
i 1164023 0 7 м 66.48
−30.55
3.28 47 %
47 %
16 k$
16 k$
−84 %
−84 %
9 k$ 1697 -8 k$
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

SaGaFX

MarkafeS_AiFX99

до 28.03.2021
Место в рейтинге трейдеров: 79
Описание КОПИ-счета SaGaFX

Tối thiểu 500$
Trade what you see
Kiên Trì-Nghiêm Túc-Tự Do Tài Chính показать историю изменений

Tài khoản tối thiểu 3000 USD
Bot nhồi lệnh theo Trend.
Trader copy tự chủ đóng copy bằng cách đặt Stop out

до 28.03.2021

Chúng tôi là tập đoàn tài chính MarkafeS ứng dụng công nghệ Ai Trading trong giao dịch tài chính. Kỳ vọng lợi nhuận hàng tháng 5-10% với rủi ro tối đa (theo tháng) là 10%. Chúng tôi áp dụng chính sách 0% chia sẻ LN để tối ưu quyền lợi của khách hàng. Vui lòng liên hệ: 0909.91.66.83 để được hướng dẫn Copy, nếu quý khách không liên hệ, chúng tôi sẽ dừng copy chủ động từ TK Trader. Trân trọng.

до 22.09.2020

График недельной доходности

+