КОПИ-счет HuyenTrang № 1192711 брокера LiteForex

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
HuyenTrang
Target 15-25% per/month Minimum to copy $ 20.000 Forex is high risk
i 1192711 0 1 м 18.55
−6.43
8.49 95 %
95 %
29 k$
29 k$
−40 %
−40 %
2.90 +0.12
13 мин.
41 k$ 102 -1 k$
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

HuyenTrang

Место в рейтинге трейдеров: 45
Описание КОПИ-счета HuyenTrang

Target 15-25% per/month

Minimum to copy $ 20.000


Forex is high risk показать историю изменений

Target 15-25% per/month

Forex is high risk

до 08.06.2021

Minimum deposit: 200$
Please do not copy in proportion to my funds
Only % of each trade's volume copy:
Deposit: 200$ copy 100% of each trade's volume
Deposit: 1000$ copy 500% of each trade's volume
Deposit: 2000$ copy 1000% of each trade's volume
Deposit: 5000$ copy 2000% of each trade's volume
Deposit: 10000$ copy 3000% of each trade's volume
Trade only GU
Target 10-15% per/month
Forex is high risk

до 20.05.2021

Minimum deposit: 200$


Please do not copy in proportion to my funds


Only % of each trade's volume copy:


Deposit: 200$ copy 100% of each trade's volume


Deposit: 1000$ copy 500% of each trade's volume


Deposit: 2000$ copy 1000% of each trade's volume


Deposit: 5000$ copy 2000% of each trade's volume

Deposit: 10000$ copy 3000% of each trade's volume

Trade only GU


Target 10-15% per/month


Forex is high risk

до 23.04.2021

Minimum to copytrade 100usd
Target profit monthly 5%-15%
Setting - in proportion to my fund
Trade only pair EU
(Untick open order)


Forex is high risk

до 30.03.2021

Discipline in forex to win:

1. TP can float, but SL is required

2. Do not enter too many commands

3. Profits are longer than losses

4. The number of lots must be balanced against the account

5. You copy the installation note in proportion to my funds so that the risk is minimized

6. Copy minimum 500$

Anh em nào copy nên vốn tối thiểu 500$, tốt nhất là trên 800$ và cài đặt theo TỶ LỆ KÝ QUỸ để đảm bảo lợi nhuận cao mà vẫn an toàn cho tài khoản.

до 08.03.2021

Discipline in forex to win:
1. TP can float, but SL is required
2. Do not enter too many commands
3. Profits are longer than losses
4. The number of lots must be balanced against the account
5. You copy the installation note in proportion to my funds so that the risk is minimized
6. Copy minimum 500$
Đặc biệt lưu ý: Anh em nào copy nên vốn tối thiểu 500$, tốt nhất là trên 800$ và cài đặt theo TỶ LỆ KÝ QUỸ để đảm bảo lợi nhuận cao mà vẫn an toàn cho tài khoản

до 26.11.2020

5 năm kinh nghiệm trong trade coin và forex đảm bảo lợi nhuận từ 7-10% 1 tháng rủi ro thấp.

до 13.10.2020

График недельной доходности

+