КОПИ-счет GF365club № 1207298 брокера LiteForex

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
GF365club
- GF365club uses Indicator to determine trend and trading power developed by GF itself to increase accuracy in determining entry points. Manage scripts and capital according to FIBO Stop loss 10% NOTE: copy account is at least 5000 USD and by volume corresponding to the percentage of funds. all accounts less than 10000USD can copy under Cent EAGF365club account Tele group: https://t.me/GoldForextinhieuthucchienREAL zalo group: https://zalo.me/g/uaxweu656 Admin: Mr.Cuong +84937.942.512
i 1207298 0 4 м 28.38
−13.36
3.16 65 %
65 %
288 k$
288 k$
−31 %
−31 %
-1.07 -0.03
11 мин.
7 k$ 95 0.4 k$
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

GF365club

Место в рейтинге трейдеров: 8
Описание КОПИ-счета GF365club

- GF365club uses Indicator to determine trend and trading power developed by GF itself to increase accuracy in determining entry points.
Manage scripts and capital according to FIBO
Stop loss 10%
NOTE: copy account is at least 5000 USD and by volume corresponding to the percentage of funds.
all accounts less than 10000USD can copy under Cent EAGF365club account
Tele group: https://t.me/GoldForextinhieuthucchienREAL
zalo group: https://zalo.me/g/uaxweu656
Admin: Mr.Cuong +84937.942.512 показать историю изменений

- GF365club sử dụng Indicator xác định xu hướng và sức mạnh mua bán do chính GF phát triển để tăng độ chính xác trong việc xác định điểm vào lệnh.
- Chúng tôi giao dịch sản phẩm chủ yếu gồm
Gold và 7 cặp tiền chính
---- cách quản lý vốn ----
theo phương pháp tỷ lệ R-R từ 1.1-1.4
nhóm tele : https://t.me/GoldForextinhieuthucchienREAL
nhóm zalo : https://zalo.me/g/pjpicc301
Admin : Mr.Cuong 0937.942.512

до 26.11.2020

GF Giao dịch 2 sản phẩm chính

⁃ FX với mức lợi nhuận 7% -15% /tháng ,rủi ro tối đa 10%.( kế hoạch quản lý vốn. các lệnh trạng thái không quá 3% số vốn.)

⁃ Gold với mức lợi nhuận 7% - 15% /tháng, rủi ro tối đa 5% ( kế hoạch quản lý vốn. các lệnh trạng thái không vượt quá 0.5% số vốn.)

до 20.10.2020

График недельной доходности

+