КОПИ-счет Alexngo5555 № 1217897 брокера LiteForex

КОПИ-счет ликвидирован!

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
Alexngo5555
Lợi Nhuận tối đa rủi ro tối thiểu. Mọi người copy nhớ cài rủi ro tối thiểu 5-10% Hoặc hơn trong mức chấp nhận được. Nếu lệnh trạng tháng âm từ 5-10% Tài khoản copy tự động ngừng copy sẽ an toàn hơn.. Copy Min 2000 usd. Khối lượng 0.01 - 0.1 lot. ZALO: 0909655582.
i 1217897 0 м
279 %
285 %
21 k$
21 k$
−18 %
−18 %
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

Alexngo5555

Место в рейтинге трейдеров: 28
Описание КОПИ-счета Alexngo5555

Lợi Nhuận tối đa rủi ro tối thiểu.
Mọi người copy nhớ cài rủi ro tối thiểu 5-10% Hoặc hơn trong mức chấp nhận được. Nếu lệnh trạng tháng âm từ 5-10% Tài khoản copy tự động ngừng copy sẽ an toàn hơn..
Copy Min 2000 usd.
Khối lượng 0.01 - 0.1 lot.
ZALO: 0909655582.

График недельной доходности

+