КОПИ-счет Panda_Group № 1241719 брокера LiteForex

КОПИ-счет ликвидирован!

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
Panda_Group
---------------------------------------------- PHONG CÁCH GIAO DỊCH: SCALPING TRONG NGÀY VỐN TỐI THIỂU ĐỂ SAO CHÉP: 1000$ ĐÒN BẨY: 1:500 (TÀI KHOẢN CLASSIC) CÀI ĐẶT COPY: "THEO TỶ LỆ QUỸ CỦA TÔI" Ưu tiên cho các bạn đăng ký dưới link của team nhé: https://www.liteforex.com/vi/promo/codes/?code=INVITE_756596389&uid=7
i 1241719 0 м
420 %
394 %
11 k$
11 k$
−36 %
−36 %
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

Panda_Group

Место в рейтинге трейдеров: 97
Описание КОПИ-счета Panda_Group

----------------------------------------------

PHONG CÁCH GIAO DỊCH: SCALPING TRONG NGÀY

VỐN TỐI THIỂU ĐỂ SAO CHÉP: 1000$

ĐÒN BẨY: 1:500 (TÀI KHOẢN CLASSIC)

CÀI ĐẶT COPY: "THEO TỶ LỆ QUỸ CỦA TÔI"Ưu tiên cho các bạn đăng ký dưới link của team nhé: https://www.liteforex.com/vi/promo/codes/?code=INVITE_756596389&uid=7 показать историю изменений

----------------------------------------------
PHONG CÁCH GIAO DỊCH: SCALPING TRONG NGÀY
VỐN TỐI THIỂU ĐỂ SAO CHÉP: 1000$
ĐÒN BẨY: 1:500 (TÀI KHOẢN CLASSIC)
CÀI ĐẶT COPY: "THEO TỶ LỆ QUỸ CỦA TÔI"

Ưu tiên cho các bạn đăng ký dưới link của team nhé: https://www.liteforex.com/vi/promo/codes/?code=INVITE_756596389&uid=7

Liên hệ Zalo theo SDT: 0387404644 để được hỗ trợ!

до 03.11.2020

График недельной доходности

+