КОПИ-счет namtrade № 1242133 брокера LiteForex

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
namtrade
hỗ trợ chuyên về cổ phiếu lợi nhuận an toàn tuyệt đối! lấy % khách hàng theo tháng bảo đảm trách nhiệm rủi ro cho kh từ 25% đến 30% hệ thống coppytrade và ủy thác đầu tư chuyên nghiệp Sdt:0972284329 @ 0788509779 Mr: Nam Trader
i 1242133 1 4 м 22.24
−20.96
3.52 276 %
276 %
16 k$
16 k$
−52 %
−52 %
-6.43 -4.23
1 ч.
48 k$ 40 71 k$ -11 k$
8 ч.
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

namtrade

Место в рейтинге трейдеров: 80
Описание КОПИ-счета namtrade

hỗ trợ chuyên về cổ phiếu lợi nhuận an toàn tuyệt đối!
lấy % khách hàng theo tháng
bảo đảm trách nhiệm rủi ro cho kh từ 25% đến 30%
hệ thống coppytrade và ủy thác đầu tư chuyên nghiệp
Sdt:0972284329 @ 0788509779
Mr: Nam Trader показать историю изменений

ĐẦU TƯ VÀ PHÂN TÍCH

до 09.03.2021

График недельной доходности

+