КОПИ-счет Vietkyto № 1273557 брокера LiteForex

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
Vietkyto
- Tài khoản này mình chuyên scalping XAU,GU,GJ.. phù hợp cho những NĐT mong muốn lợi nhuận cao - Lợi nhuận trung bình: 10-25%/tháng - Mức vốn tối thiểu copy: 1.000$ - Loại sao chép: theo tỷ lệ ký quỹ của tôi - Quản lý vốn kỷ luật, mang lại lợi nhuận đều đặn 1%> 5% mỗi ngày - Zalo : 0708049138
i 1273557 0 4 м 117.18
−43.62
7.81 70 %
70 %
17 k$
17 k$
−82 %
−82 %
37.08 12 k$ 77 3.5 k$
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

Vietkyto

Viet JC

до 19.05.2021

CFDs

до 28.03.2021
Место в рейтинге трейдеров: 81
Описание КОПИ-счета Vietkyto

- Tài khoản này mình chuyên scalping XAU,GU,GJ.. phù hợp cho những NĐT mong muốn lợi nhuận cao

- Lợi nhuận trung bình: 10-25%/tháng

- Mức vốn tối thiểu copy: 1.000$

- Loại sao chép: theo tỷ lệ ký quỹ của tôi

- Quản lý vốn kỷ luật, mang lại lợi nhuận đều đặn 1%> 5% mỗi ngày

- Zalo : 0708049138 показать историю изменений

- Tài khoản này mình chuyên scalping XAU,GU,GJ.. phù hợp cho những NĐT mong muốn lợi nhuận cao<
- Lợi nhuận trung bình: 30-40%/tháng

- Mức vốn tối thiểu copy: 1.000$


- Loại sao chép: theo tỷ lệ ký quỹ của tôi

- Quản lý vốn kỷ luật, mang lại lợi nhuận đều đặn 1%> 5% mỗi ngày

- Zalo : 0708049138

до 22.06.2021

- Tài khoản này mình chuyên scalping XAU,GU,GJ.. phù hợp cho những NĐT mong muốn lợi nhuận cao

- Lợi nhuận trung bình: 40-60%/tháng

- Mức vốn tối thiểu copy: 1.000$

- Loại sao chép: theo tỷ lệ ký quỹ của tôi

- Quản lý vốn kỷ luật, mang lại lợi nhuận đều đặn 1%> 5% mỗi ngày

- Zalo : 0708049138

до 19.05.2021

- Tài khoản này mình chuyên scalping XAU,GU,GJ.. phù hợp cho những NĐT mong muốn lợi nhuận cao
- Lợi nhuận trung bình: 40-60%/tháng
- Mức vốn tối thiểu copy: 1.000$
- Loại sao chép: theo tỷ lệ ký quỹ của tôi

до 28.03.2021

CFDs , GOLD & Forex

до 01.03.2021

График недельной доходности

+