КОПИ-счет MTForex_95 № 1333005 брокера LiteForex

КОПИ-счет ликвидирован!

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
MTForex_95
ĐỘI NGŨ ƯU TÚ * Chúng tôi! Gồm các chuyên gia công nghệ, các nhà hoạch định và phân tích tài chính tạo ra lợi nhuận bền vững. * Profit 150% - 200% / Year * Minimum: $1k For copying in proportion Copy link: https://my.liteforex.com/vi/traders/info?id=1333005 * Zalo & Phone & tele : 076.2222.717
i 1333005 0 м
−7 %
−7 %
−2.2 k$
−2.2 k$
−50 %
−50 %
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

MTForex_95

Место в рейтинге трейдеров: 26191
Описание КОПИ-счета MTForex_95

ĐỘI NGŨ ƯU TÚ* Chúng tôi! Gồm các chuyên gia công nghệ, các nhà hoạch định và phân tích tài chính tạo ra lợi nhuận bền vững.* Profit 150% - 200% / Year* Minimum: $1k For copying in proportionCopy link:
https://my.liteforex.com/vi/traders/info?id=1333005


* Zalo & Phone & tele : 076.2222.717

График недельной доходности

+