КОПИ-счет Gialinhhuy № 752669 брокера LiteForex

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
Gialinhhuy
Tôi tên Gia Linh Huy Đầu tư forex thời gian 5 năm trong thị trương forex ,tôi tự tin khả năng của mình mang mức lợi nhuận 5 đến 25% một tháng cho tất cả những người coppy lệnh theo tôi.xin cảm ơn tất cả nhà đầu tư:dt 0905665429 liên hệ để được tư vấn khi đầu tư
i 752669 30 1 м 28.89
−99.40
−24.46 −100 %
−69 %
−1 k$
−1 k$
−100 %
−100 %
0.1 k$ 4 2.7 k$
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

Gialinhhuy

Место в рейтинге трейдеров: 8662
Описание КОПИ-счета Gialinhhuy

Tôi tên Gia Linh Huy

Đầu tư forex thời gian 5 năm trong thị trương forex ,tôi tự tin khả năng của mình mang mức lợi nhuận 5 đến 25% một tháng cho tất cả những người coppy lệnh theo tôi.xin cảm ơn tất cả nhà đầu tư:dt 0905665429 liên hệ để được tư vấn khi đầu tư показать историю изменений

Tôi tên Nguyễn văn nghi
Đầu tư forex thời gian 5 năm trong thị trương forex ,tôi tự tin khả năng của mình mang mức lợi nhuận 5 đến 25% một tháng cho tất cả những người coppy lệnh theo tôi.xin cảm ơn tất cả nhà đầu tư

до 09.07.2019

График недельной доходности

+