КОПИ-счет DIAMOND_FX № 754527 брокера LiteForex

КОПИ-счет ликвидирован!

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
DIAMOND_FX
Yangkiz_inmura
i 754527 0 м

−60 %

−1.2 k$

−99 %
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

DIAMOND_FX

Место в рейтинге трейдеров: 11654
Описание КОПИ-счета DIAMOND_FX

Yangkiz_inmura показать историю изменений

Tôi:Nguyễn Nghi
Trader forex thời gian được 5 năm .với kinh nghiệm

Khả năng của tôi sẻ mang mức lợi nhuận tư 5 đến 25% môt tháng cho nhà đầu tư coppy lệnh của mình.xin cảm ơn tất cả mọi người.chúc anh chị thành công viên mản trong thị trường tiềm năng này :lh 0905665429 hổ trợ tư vấn cho nhà đầu tư

до 31.07.2019

График недельной доходности

+