КОПИ-счет MarkafeS_AiFX03 № 783772 брокера LiteForex

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
MarkafeS_AiFX03
Chúng tôi là tập đoàn tài chính BPM, sử dụng công nghệ Bot AI tự giao dịch trên nền tảng MT4 và MQL5. Lợi nhuận trung bình 5-10%/ 1 tháng. Chỉ đánh tiền tệ ổn định. Zalo: 093.824.7270 - Cộng đồng Zalo: https://zalo.me/g/lntecb822.
i 783772 26 11 м 8.65
−38.41
−0.74 51 %
51 %
−7 k$
−7 k$
−46 %
−46 %
-1.89 0.00
3 ч.
21 k$ 18 94 k$ -15 k$
15 ч.
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

MarkafeS_AiFX03

LG Forex

до 18.07.2020

Mark_1

до 25.06.2020
Место в рейтинге трейдеров: 20818
Описание КОПИ-счета MarkafeS_AiFX03

Chúng tôi là tập đoàn tài chính BPM, sử dụng công nghệ Bot AI tự giao dịch trên nền tảng MT4 và MQL5. Lợi nhuận trung bình 5-10%/ 1 tháng. Chỉ đánh tiền tệ ổn định. Zalo: 093.824.7270 - Cộng đồng Zalo: https://zalo.me/g/lntecb822.

График недельной доходности

+