КОПИ-счет MarkafeS_AiFX03 № 783772 брокера LiteForex

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
MarkafeS_AiFX03
Chúng tôi là tập đoàn tài chính MarkafeS ứng dụng công nghệ Ai Trading trong giao dịch tài chính. Kỳ vọng lợi nhuận hàng tháng 5-20% với rủi ro tối đa (theo tháng) là 15%. Chúng tôi áp dụng chính sách 0% chia sẻ LN để tối ưu quyền lợi của khách hàng. Vui lòng liên hệ: 0966.334.077 để được hướng dẫn Copy, nếu quý khách không liên hệ, chúng tôi sẽ dừng copy chủ động từ TK Trader. Trân trọng.
i 783772 0 9 м 21.66
−97.76
−2.56 −98 %
−34 %
−5 k$
−5 k$
−99 %
−99 %
> 0 k$ 11 0.4 k$
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

MarkafeS_AiFX03

LG Forex

до 18.07.2020

Mark_1

до 25.06.2020
Место в рейтинге трейдеров: 29855
Описание КОПИ-счета MarkafeS_AiFX03

Chúng tôi là tập đoàn tài chính MarkafeS ứng dụng công nghệ Ai Trading trong giao dịch tài chính. Kỳ vọng lợi nhuận hàng tháng 5-20% với rủi ro tối đa (theo tháng) là 15%. Chúng tôi áp dụng chính sách 0% chia sẻ LN để tối ưu quyền lợi của khách hàng. Vui lòng liên hệ: 0966.334.077 để được hướng dẫn Copy, nếu quý khách không liên hệ, chúng tôi sẽ dừng copy chủ động từ TK Trader. Trân trọng. показать историю изменений

Chúng tôi là tập đoàn tài chính MarkafeS ứng dụng công nghệ Ai Trading trong giao dịch tài chính. Kỳ vọng lợi nhuận hàng tháng 5-20% với rủi ro tối đa (theo tháng) là 15%. Chúng tôi áp dụng chính sách 0% chia sẻ LN để tối ưu quyền lợi của khách hàng. Vui lòng liên hệ: 0909.91.66.83 để được hướng dẫn Copy, nếu quý khách không liên hệ, chúng tôi sẽ dừng copy chủ động từ TK Trader. Trân trọng.

до 23.04.2021

Chúng tôi là tập đoàn tài chính BPM, sử dụng công nghệ Bot AI tự giao dịch trên nền tảng MT4 và MQL5. Lợi nhuận trung bình 5-10%/ 1 tháng. Chỉ đánh tiền tệ ổn định. Zalo: 093.824.7270 - Cộng đồng Zalo: https://zalo.me/g/lntecb822.

до 08.09.2020

График недельной доходности

+