КОПИ-счет Saigontrader № 793647 брокера LiteForex

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
Saigontrader
13 years trading experience. The best method because of understanding the rules of forex. copy at least 1000$ . install according to my fund rate, copy 100% . rescue 0% mobi zalo: Phuoc 0901.32.66.32
i 793647 2 2 г
11 м
1663.18
−91.27
199.31 3564 %
3564 %

459 k$
−94 %
−94 %
560 k$ 307 -377 k$
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

Saigontrader

Phuocgiaochu

до 30.09.2020
Место в рейтинге трейдеров: 9490
Описание КОПИ-счета Saigontrader

13 years trading experience. The best method because of understanding the rules of forex. copy at least 1000$ . install according to my fund rate, copy 100% . rescue 0% mobi zalo: Phuoc 0901.32.66.32 показать историю изменений

Copy thấp nhất 2000$ cài đặt theo tỷ lệ với quỹ của tôi. giải cứu 0%
0901326632 zalo phước

до 25.09.2021

Copy thấp nhất 1000$ cài đặt theo tỷ lệ với quỹ của tôi

до 08.09.2021

copy thấp nhất 1000$ cài đặt copy theo tỷ lệ với quỹ của tôi ( ko cài theo cách nào khác) bao lời vĩnh viễn, đốt cũng ko cháy , bảo toàn vốn 100%

до 25.05.2021

cài đặt copy theo tỷ lệ quỹ ( vốn của tôi ) vốn tối thiểu copy 500$ lh hướng dẫn phương pháp trade quỹ đạo giá zalo 0901.32.66.32

до 19.05.2021

phước 0901326632 trade bắt đầu 24/2/2021 copy theo tỷ lệ quỹ ( vốn của tôi ) vốn tối thiểu copy 500$ ( copy sẽ dễ học phương pháp trade hơn

до 09.03.2021

MT4: 592132 sever : liteforex-classic.com passview: abcd1234

Cài đặt copy chọn: tỷ lệ với số quỹ của tôi, vốn copy tối thiểu 500$, lời hàng tuần cứ rút về cho xong hết vốn gốc, để lãi copy

до 01.03.2021

copy tỷ lệ với số vốn của tôi
vốn copy 2000$ trở lên

mt4: 543379 sever: liteforex - classic. com passview:abcd1234

до 26.11.2020

mobi 0901326632

copy tỷ lệ với số vốn của tôi

vốn copy 2000$ trở lên
mt4: 543379 sever: liteforex - classic. com passview:abcd1234

до 29.09.2020

mobi 0901326632
copy tỷ lệ với số vốn của tôi
vốn copy 2000$ trở lên

до 22.09.2020

aaaa

до 15.09.2020

Người đam mê fx 0901.32.66.32

до 08.09.2020

Càn khôn vũ trụ có qui luật vận hành của nó, forex cũng có qui luật riêng của nó, ko bit qui luật forex trade cả đời ko thắng Khuyến cáo tk copy theo ít nhất 50.000$ trở lên, cài đặt copy theo tỷ lệ quỹ của tôi, không giới hạn mức lỗ . MT4:376929 passview:abcde12345 sever: liteforex-classic.com

до 16.06.2020

Phương pháp trade Price Action : trung bình 7-30% lời hàng tháng, rủi ro 0-10%/ tháng. Trong 12 tháng lời 10 tháng lỗ 2 tháng Zalo: 0901.32.66.32 Phước giáo chủ ( pp trading day, sai 10-30pip hedging lệnh, trade theo trend lệnh nhỏ ) Khuyến cao tk copy theo ít nhất 50.000$ trở lên, cài đặt copy theo tỷ lệ quỹ của tôi, không giới hạn mức lỗ để chừa cho Giáo chủ vô lê ngoạn mục khi cần. MT4:376929 passview:abcde12345 sever: liteforex-classic.com

до 29.10.2019

Lợi nhuận trung bình 5-30%/ tháng, rủi ro 0-10%/ tháng, mức lời trên lỗ là 10/2 ( 12 tháng có 10 tháng lời 2 tháng lỗ) Mr Phuoc giao chu: 0901.32.66.32
Trading day

до 01.10.2019

График недельной доходности

+