КОПИ-счет Phuocgiaochu № 793647 брокера LiteForex

КОПИ-счет ликвидирован!

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
Phuocgiaochu
Càn khôn vũ trụ có qui luật vận hành của nó, forex cũng có qui luật riêng của nó, ko bit qui luật forex trade cả đời ko thắng Khuyến cáo tk copy theo ít nhất 50.000$ trở lên, cài đặt copy theo tỷ lệ quỹ của tôi, không giới hạn mức lỗ . MT4:376929 passview:abcde12345 sever: liteforex-classic.com
i 793647 0 м
0 %
0 %
−330 k$
−330 k$
−100 %
−100 %
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

Phuocgiaochu

Место в рейтинге трейдеров: 17229
Описание КОПИ-счета Phuocgiaochu

Càn khôn vũ trụ có qui luật vận hành của nó, forex cũng có qui luật riêng của nó, ko bit qui luật forex trade cả đời ko thắng Khuyến cáo tk copy theo ít nhất 50.000$ trở lên, cài đặt copy theo tỷ lệ quỹ của tôi, không giới hạn mức lỗ . MT4:376929 passview:abcde12345 sever: liteforex-classic.com показать историю изменений

Phương pháp trade Price Action : trung bình 7-30% lời hàng tháng, rủi ro 0-10%/ tháng. Trong 12 tháng lời 10 tháng lỗ 2 tháng Zalo: 0901.32.66.32 Phước giáo chủ ( pp trading day, sai 10-30pip hedging lệnh, trade theo trend lệnh nhỏ ) Khuyến cao tk copy theo ít nhất 50.000$ trở lên, cài đặt copy theo tỷ lệ quỹ của tôi, không giới hạn mức lỗ để chừa cho Giáo chủ vô lê ngoạn mục khi cần. MT4:376929 passview:abcde12345 sever: liteforex-classic.com

до 29.10.2019

Lợi nhuận trung bình 5-30%/ tháng, rủi ro 0-10%/ tháng, mức lời trên lỗ là 10/2 ( 12 tháng có 10 tháng lời 2 tháng lỗ) Mr Phuoc giao chu: 0901.32.66.32
Trading day

до 01.10.2019

График недельной доходности

+