КОПИ-счет Alexngo_vn № 805126 брокера LiteForex

КОПИ-счет ликвидирован!

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
Alexngo_vn
Anhem theo copy nhớ đánh theo Trend. Thấy lệnh Bán thì canh bán, mua thì canh mua. Tổng dương nếu Thấy nến đảo chiều có thể cắt trước lệnh chờ lệnh mới. Công việc và nghĩ ngơi đôi khi kg canh được lệnh thường xuyên điểm hạn chế dễ thấy nhất ở copy có thể làm thua lỗ. Alex hỗ trợ để mọi người cùng chiến cùng chịu trách nhiệm với tiền của mình mới lâu dài được. Hỗ trợ copy các tài khoản từ 1000 usd trở lên. Zalo: 0919391104 Hợp tác đội nhóm: 0909655582
i 805126 0 м
48 %
71 %
25 k$
25 k$
−51 %
−51 %
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

Alexngo_vn

Место в рейтинге трейдеров: 39
Описание КОПИ-счета Alexngo_vn

Anhem theo copy nhớ đánh theo Trend. Thấy lệnh Bán thì canh bán, mua thì canh mua. Tổng dương nếu Thấy nến đảo chiều có thể cắt trước lệnh chờ lệnh mới.

Công việc và nghĩ ngơi đôi khi kg canh được lệnh thường xuyên điểm hạn chế dễ thấy nhất ở copy có thể làm thua lỗ.

Alex hỗ trợ để mọi người cùng chiến cùng chịu trách nhiệm với tiền của mình mới lâu dài được.

Hỗ trợ copy các tài khoản từ 1000 usd trở lên.

Zalo: 0919391104

Hợp tác đội nhóm: 0909655582 показать историю изменений

Bạn có thể vào lệnh ngược lại với khối lượng gấp 3 để cân lệnh nếu nhận định thị trường đổi hướng.Chờ tổng dương cắt, chu kì cân lệnh từ 3-6 đến khi giá thoát khỏi vùng sideway.
Bạn có thể vào thêm 1 lệnh cùng chiều với khối lượng gấp 2 nếu bạn nhận định thị trường sẽ hồi lại theo mức kháng cự hỗ trợ mà bạn biết.
tk: 500 - 1000: 0.01 - 0.02
tk: 1000 - 3000: 0.01 - 0.02
tk: 3000 - 5000: 0.01 - 0.02
tk: 5000 - 10.000: 0.01 - 0.02
Hỗ trợ nhanh: 0909655582

до 19.11.2019

График недельной доходности

+