КОПИ-счет Alexngo_vn № 805126 брокера LiteForex

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
Alexngo_vn
Bạn có thể vào lệnh ngược lại với khối lượng gấp 3 để cân lệnh nếu nhận định thị trường đổi hướng.Chờ tổng dương cắt, chu kì cân lệnh từ 3-6 đến khi giá thoát khỏi vùng sideway. Bạn có thể vào thêm 1 lệnh cùng chiều với khối lượng gấp 2 nếu bạn nhận định thị trường sẽ hồi lại theo mức kháng cự hỗ trợ mà bạn biết. tk: 500 - 1000: 0.01 - 0.02 tk: 1000 - 3000: 0.01 - 0.02 tk: 3000 - 5000: 0.01 - 0.02 tk: 5000 - 10.000: 0.01 - 0.02 Hỗ trợ nhanh: 0909655582
i 805126 11 1 м 46.65
−3.28
12.72 50 %
50 %
11 k$
11 k$
−31 %
−31 %
-3.41 -0.01
48 мин.
35 k$ 93 2.5 k$
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

Alexngo_vn

Место в рейтинге трейдеров: 76
Описание КОПИ-счета Alexngo_vn

Bạn có thể vào lệnh ngược lại với khối lượng gấp 3 để cân lệnh nếu nhận định thị trường đổi hướng.Chờ tổng dương cắt, chu kì cân lệnh từ 3-6 đến khi giá thoát khỏi vùng sideway.
Bạn có thể vào thêm 1 lệnh cùng chiều với khối lượng gấp 2 nếu bạn nhận định thị trường sẽ hồi lại theo mức kháng cự hỗ trợ mà bạn biết.
tk: 500 - 1000: 0.01 - 0.02
tk: 1000 - 3000: 0.01 - 0.02
tk: 3000 - 5000: 0.01 - 0.02
tk: 5000 - 10.000: 0.01 - 0.02
Hỗ trợ nhanh: 0909655582

График недельной доходности

+