КОПИ-счет VTHU № 805631 брокера LiteForex

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
VTHU
Welcom to Võ Tổng FX Nhà đầu tư cần tuân thủ 1 số quy định trước khi chọn copy: _ Tuân thủ khối lượng. *100-300$: 0.01 *300-500$: 0.02 *500-1000$: 0.03 *1.000-5.000$: 0.05 *5.000-20.000$ 0.1 - Lợi nhuận dự kiến 500-800pips/tuần Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Zalo,call& imess: 0888882239
i 805631 27 0 м 380.08
380.08
380.08 103 %
103 %
> 0 k$
> 0 k$
−7 %
−7 %
-57.73 > 0 k$ 2 2.1 k$
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

VTHU

Место в рейтинге трейдеров: 1251
Описание КОПИ-счета VTHU

Welcom to Võ Tổng FX
Nhà đầu tư cần tuân thủ 1 số quy định trước khi chọn copy:
_ Tuân thủ khối lượng.
*100-300$: 0.01
*300-500$: 0.02
*500-1000$: 0.03
*1.000-5.000$: 0.05
*5.000-20.000$ 0.1
- Lợi nhuận dự kiến 500-800pips/tuần
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ
Zalo,call& imess: 0888882239

График недельной доходности

+