КОПИ-счет TranThai № 846947 брокера LiteForex

КОПИ-счет ликвидирован!

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
TranThai
discipline to win in forex: 1. TP can float, but SL required 2. Do not enter too many commands 3. Profits are longer than losses 4. The number of lots must be balanced against the account 5. Note:Minimum capital 200$, preferably $ 500 or more and set it according to ESCROW RATIO to ensure long-term profits while still safe for account Note: Khuyến cáo vốn tối thiểu 200$, tốt nhất là 500$ trở lên và cài đặt theo TỶ LỆ KÝ QUỸ để đảm bảo lợi nhuận lâu dài mà vẫn an toàn cho tài khoản
i 846947 0 м
155 %
0 %

21 k$
−33 %
−33 %
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

TranThai

Место в рейтинге трейдеров: 226
Описание КОПИ-счета TranThai

discipline to win in forex:
1. TP can float, but SL required
2. Do not enter too many commands
3. Profits are longer than losses
4. The number of lots must be balanced against the account
5. Note:Minimum capital 200$, preferably $ 500 or more and set it according to ESCROW RATIO to ensure long-term profits while still safe for account
Note: Khuyến cáo vốn tối thiểu 200$, tốt nhất là 500$ trở lên và cài đặt theo TỶ LỆ KÝ QUỸ để đảm bảo lợi nhuận lâu dài mà vẫn an toàn cho tài khoản показать историю изменений

1. TP can float, but SL is r
2. Do not enter too many commands
3. Profits are longer than losses
4. The number of lots must be balanced against the account
5. Note:Minimum capital 200$, preferably $ 500 or more and set it according to ESCROW RATIO to ensure long-term profits while still safe for account
Note: Khuyến cáo vốn tối thiểu 200$, tốt nhất là 500$ trở lên và cài đặt theo TỶ LỆ KÝ QUỸ để đảm bảo lợi nhuận lâu dài mà vẫn an toàn cho tài khoản

до 22.06.2021

1. TP can float, but SL is required
2. Do not enter too many commands
3. Profits are longer than losses
4. The number of lots must be balanced against the account
5. Note:Minimum capital 200$, preferably $ 500 or more and set it according to ESCROW RATIO to ensure long-term profits while still safe for account
Note: Khuyến cáo vốn tối thiểu 200$, tốt nhất là 500$ trở lên và cài đặt theo TỶ LỆ KÝ QUỸ để đảm bảo lợi nhuận lâu dài mà vẫn an toàn cho tài khoản
Zalo: 0979007058

до 25.05.2021

1. TP can float, but SL is required
2. Do not enter too many commands
3. Profits are longer than losses
4. The number of lots must be balanced against the account
5. Install according to my margin rate and copy minimum 500$
Lưu ý: khuyến cáo vốn tối thiểu 200$, tốt nhất là 500$ trở lên và cài đặt theo TỶ LỆ KÝ QUỸ để đảm bảo lợi nhuận lâu dài mà vẫn an toàn cho tài khoản
Zalo: 0979007058

до 27.01.2021

1. TP can float, but SL is required
2. Do not enter too many commands
3. Profits are longer than losses
4. The number of lots must be balanced against the account
5. Install according to my margin rate and copy minimum 500$
Lưu ý: anh em nào copy nên vốn tối thiểu 500$ và cài đặt theo TỶ LỆ KÝ QUỸ để đảm bảo lợi nhuận cao mà vẫn an toàn cho tài khoản
Zalo 0979007058
BẠN NÀO VỐN DƯỚI 500$ COPY TÀI KHOẢN NHỎ NÀY SẼ HẠN CHẾ RỦI RO HƠN
https://my.liteforex.com/vi/traders/chart?id=1123800

до 15.12.2020

Discipline in forex to Win
1. TP can float, but SL is required
2. Do not enter too many commands
3. Profits are longer than losses
4.The number of lots must be balanced against the account
5.Note:install according to my margin rate and copy minimum 500$
Đặc biệt lưu ý: anh em nào copy nên vốn tối thiểu 500$ và cài đặt theo TỶ LỆ KÝ QUỸ để đảm bảo lợi nhuận cao mà vẫn an toàn cho tài khoản
Đt: 0979007058
Anh em vốn nhỏ tham khảo tk này
https://my.liteforex.com/vi/traders/chart?id=1123800

до 03.11.2020

Discipline in forex to win
1. TP can float, but SL is required
2. Do not enter too many commands
3. Profits are longer than losses
4.The number of lots must be balanced against the account
5. Note:install according to my margin rate and copy minimum 500$
Đặc biệt lưu ý: anh em nào copy nên vốn tối thiểu 500$ và cài đặt theo TỶ LỆ KÝ QUỸ để đảm bảo lợi nhuận cao mà vẫn an toàn cho tài khoản
Contact: 0979007058
Consult my small account:
https://my.liteforex.com/vi/traders/chart?id=1123800

до 27.10.2020

Discipline in forex to win:
1. TP can float, but SL is required
2. Do not enter too many commands
3. Profits are longer than losses
4. The number of lots must be balanced against the account
5. You copy the installation note in proportion to my funds so that the risk is minimized
6. Copy minimum 500$
Đặc biệt lưu ý: anh em nào copy nên vốn tối thiểu 500$, tốt nhất là trên 800$ và cài đặt theo TỶ LỆ KÝ QUỸ để đảm bảo lợi nhuận cao mà vẫn an toàn cho tài khoản
Contact: 0979007058

до 20.10.2020

Discipline in forex to win:
1. TP can float, but SL is required
2. Do not enter too many commands
3. Profits are longer than losses
4. The number of lots must be balanced against the account
5. You copy the installation note in proportion to my funds so that the risk is minimized
6. Copy minimum 500$
Đặc biệt lưu ý: anh em nào copy nên vốn tối thiểu 500$, tốt nhất là trên 800$ và cài đặt theo tỷ lệ ký quỹ để đảm bảo lợi nhuận cao mà vẫn an toàn cho tài khoản
Contact: 0979007058

до 13.10.2020

Discipline in forex to win:
1. TP can float, but SL is required
2. Do not enter too many commands
3. Profits are longer than losses
4. The number of lots must be balanced against the account
5. You copy the installation note in proportion to my funds so that the risk is minimized
6. Copy minimum 500$
Đặc biệt lưu ý: anh em nào copy nên vốn tối thiểu 500$, tốt nhất là trên 800$ và cài đặt theo tỷ lệ ký quỹ để đảm bảo lợi nhuận cao mà vẫn an toàn cho tài khoản

до 06.10.2020

Discipline in forex to win:
1. TP can float, but SL is required
2. Do not enter too many commands
3. Profits are longer than losses
4. The number of lots must be balanced against the account
5. You copy the installation note in proportion to my funds so that the risk is minimized
6. Copy minimum 500$
Lưu ý: anh em nào copy vốn tối thiểu 500$, tốt nhất là trên 800$ và theo tỷ lệ ký quỹ để đảm bảo lợi nhuận tốt mà vẫn an toàn cho tài khoản

до 29.09.2020

Discipline in forex to win:
1. TP can float, but SL is required
2. Do not enter too many commands
3. Profits are longer than losses
4. The number of lots must be balanced against the account
5. You copy the installation note in proportion to my funds so that the risk is minimized
6. 200$ minimum

до 08.09.2020

Kỷ luật trong forex để win:
1. TP có thể thả nổi, nhưng SL là bắt buộc
2. Không nhồi lệnh
3. Gồng lãi, không gồng lỗ
4. Số lot phải cân đối so với tài khoản
5. Chờ đợi thời cơ để vào lệnh đẹp, không phải lúc nào vào là được lệnh chuẩn luôn, nhưng 10-15 lần vào lệnh chưa chuẩn mà chỉ cần 1-2 lệnh chuẩn ăn TP dài hơn gấp nhiều lần so với SL thì vẫn có lợi nhuận nhiều
- Ae copy lưu ý cài đặt theo tỷ lệ với quỹ của tôi để rủi ro được hạn chế thấp nhất

до 09.06.2020

Ae copy kết bạn giao lưu: +84979007058
Kỷ luật trong forex để win:
1. TP có thể thả nổi, nhưng SL là bắt buộc
2. Không nhồi lệnh
3. Gồng lãi, không gồng lỗ
4. Số lot phải cân đối so với tài khoản
5. Chờ đợi thời cơ để vào lệnh đẹp, không phải lúc nào vào là được lệnh chuẩn luôn, nhưng 10-15 lần vào lệnh chưa chuẩn mà chỉ cần 1-2 lệnh chuẩn ăn TP dài hơn gấp nhiều lần so với SL thì vẫn có lợi nhuận nhiều
- Ae copy lưu ý cài đặt theo tỷ lệ với quỹ của tôi để rủi ro được hạn chế thấp nhất

до 05.05.2020

Ae copy kết bạn giao lưu: +84979007058
Kỷ luật trong forex để win:
1. TP có thể thả nổi, nhưng SL là bắt buộc
2. Không nhồi lệnh
3. Gồng lãi, không gồng lỗ
4. Số lot phải cân đối so với tài khoản
5. Chờ đợi thời cơ để điểm vào lệnh đẹp, không phải lúc nào vào là được lệnh chuẩn luôn, nhưng 10-15 lần vào lệnh chưa chuẩn mà chỉ cần 1-2 lệnh chuẩn ăn TP dài hơn gấp nhiều lần so với SL thì vẫn có lợi nhuận nhiều
- Ae copy thì lưu ý theo tỷ lệ với quỹ của tôi

до 21.04.2020

Ae copy kết bạn giao lưu 84979007058
Kỷ luật trong forex để win:
1. TP có thể thả nổi, nhưng SL là bắt buộc
2. Không nhồi lệnh
3. Số lot phải cân đối so với tài khoản
4. Chờ đợi thời cơ để điểm vào lệnh đẹp, không phải lúc nào vào là được lệnh chuẩn luôn, nhưng 10-15 lần vào lệnh chưa chuẩn mà chỉ cần 1-2 lệnh chuẩn ăn TP dài hơn gấp nhiều lần so với SL thì vẫn có lợi nhuận nhiều
- Ae copy thì theo tỉ lệ với quỹ của tôi

до 31.03.2020

График недельной доходности

+