КОПИ-счет Phelan_To № 876602 брокера LiteForex

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
Phelan_To
Cố vấn đầu tư thị trường CFD cung cấp thông tin thị trường, giao dịch lướt sóng trung hạn với lợi nhuận bình quân từ 5 đến 10% trên tháng. Với kỷ luật, chiến thuật đa dạng trong đầu tư mang lại lợi nhuận ổn định hàng tháng. Muốn làm giàu hãy đầu tư!
i 876602 0 3 г
9 м
167.16
−53.20
6.62 255 %
255 %

53 k$
−76 %
−76 %
70 k$ 85 11 k$
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

Phelan_To

Место в рейтинге трейдеров: 7076
Описание КОПИ-счета Phelan_To

Cố vấn đầu tư thị trường CFD cung cấp thông tin thị trường, giao dịch lướt sóng trung hạn với lợi nhuận bình quân từ 5 đến 10% trên tháng. Với kỷ luật, chiến thuật đa dạng trong đầu tư mang lại lợi nhuận ổn định hàng tháng. Muốn làm giàu hãy đầu tư!

График недельной доходности

+