КОПИ-счет XuanThuyet № 884580 брокера LiteForex

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
XuanThuyet
PHÍ HOA HỒNG 20% Tôi là Trần Xuân Thuyết - Nhà giao dịch với hơn 7 năm kinh nghiệm từ thị trường. Chiến lược giao dịch của tôi tạo ra lợi nhuận từ 20% mỗi tháng. Hãy liên hệ tôi qua Zalo nếu bạn cần hỗ trợ: 0985228232 Chúc bạn giao dịch thành công!
i 884580 2 6 м 56.09
−31.27
9.72 367 %
367 %
131 k$
131 k$
−48 %
−48 %
18.17 -0.07
1 ч.
42 k$ 158 -15 k$ +3 k$
8 ч.
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

XuanThuyet

FullMargin

до 27.10.2020

Nguyễn Minh Tâm

до 25.08.2020

TradingS_Capital

до 22.04.2020
Место в рейтинге трейдеров: 11
Описание КОПИ-счета XuanThuyet

PHÍ HOA HỒNG 20%
Tôi là Trần Xuân Thuyết - Nhà giao dịch với hơn 7 năm kinh nghiệm từ thị trường.
Chiến lược giao dịch của tôi tạo ra lợi nhuận từ 20% mỗi tháng.

Hãy liên hệ tôi qua Zalo nếu bạn cần hỗ trợ: 0985228232

Chúc bạn giao dịch thành công! показать историю изменений

Tôi là Trần Xuân Thuyết - Nhà giao dịch với hơn 7 năm kinh nghiệm từ thị trường.
Chiến lược giao dịch của tôi tạo ra lợi nhuận từ 20% mỗi tháng.

Hãy liên hệ tôi qua Zalo nếu bạn cần hỗ trợ: 0985228232

Chúc bạn giao dịch thành công!

до 27.01.2021

Full Margin And Go To The Moon!

до 13.10.2020

More than 8 years of experience in trading and managing investment funds.
- Intraday trading, only 1-2 trade conducted, profit 5-10% Monthly.
- Copy opened orders, in proportion to my funds.
- Initial investment fund 1000$ (recommended 5000$)

Hơn 8 năm kinh nghiệm giao dịch, quản lý quỹ đầu tư, các tổ chức tài chính.
- Giao dịch trong ngày, chỉ mở từ 1-2 lệnh cùng lúc, lợi nhuận 5 -10%/tháng.
- Sao chép các giao dịch đang mở/Tỷ lệ quỹ với tôi.
- Vốn ban đầu 1000$. (Vốn Đề Nghị 5000$)

до 08.09.2020

More than 8 years of experience in trading and managing investment funds.
- Intraday trading, only 1-2 trade conducted, profit 5-10% Monthly.
- Copy opened orders, in proportion to my funds.
- Min Balance 1000$.

Hơn 8 năm kinh nghiệm giao dịch, quản lý quỹ đầu tư cho các tổ chức tài chính.
- Giao dịch trong ngày, chỉ mở từ 1-2 lệnh cùng lúc, lợi nhuận 5-10% mỗi tháng.
- Sao chép các giao dịch đang mở/Tỷ lệ quỹ với tôi.
- Vốn tối thiểu 1000$.

Facebook.com/NguyenMinhTam.com.vn

до 30.06.2020

More than 8 years of experience in trading and managing investment funds.
- Intraday trading - Profit 5-10% Monthly.
- Copy opened orders, in proportion to my funds.
- Min Balance 1000$.

Hơn 8 năm kinh nghiệm giao dịch và đầu tư, chuyên quản lý quỹ đầu tư cá nhân, tổ chức tài chính.
- Giao dịch trong ngày, lợi nhuận 5-10% mỗi tháng.
- Sao chép các giao dịch đang mở/Tỷ lệ quỹ với tôi.
- Vốn tối thiểu: 1000$.

Youtube: Nguyễn Minh Tâm Official
Website: nguyenminhtam.com.vn

до 23.06.2020

More than 10 years of experience in trading and managing investment funds for commercial banks and individual investment funds.
- Profit 20-30% Monthly.
- Copy settings: Copy opened orders.
- Copy type: In proportipn to my funds.
- Min Balance 500$.

Hơn 10 năm kinh nghiệm giao dịch trong thị trường tài chính, chuyên quản lý quỹ đầu tư, ngân hàng thương mại.

Lợi nhuận 20-30% mỗi tháng.
Cài đặt sao chép:
- Sao chép các giao dịch đang mở.
- Tỷ lệ quỹ với tôi.
- Vốn tối thiểu: 500$.

до 02.06.2020

- More than 10 years of experience in trading and managing investment funds for commercial banks and individual investment funds.
- Profit 20-30% Monthly.

- Copy settings: Copy opened orders
- Copy type: In proportipn to my funds
- Min Balance 500$

Cài đặt sao chép:
- Sao chép các giao dịch đang mở
- Tỷ lệ quỹ với tôi.
- Vốn Min 500$

до 12.05.2020

- More than 10 years of experience in trading and managing investment funds for commercial banks and individual investment funds.
- 15-20% Profit Monthly.

- Copy settings: Copy opened orders
- Copy type: In proportipn to my funds
- Min Balance 300$ (0.01 lot)

Cài đặt sao chép:
- Sao chép các giao dịch đang mở
- Tỷ lệ quỹ với tôi.
- Vốn Min 300$ (khối lượng giao dịch 0.01 lot tương ứng mỗi 300$)

Facebook.com/MinhTamTrader
Telegram: t.me/NguyenMinhTam
Zalo/Cellphone: 0966072986

до 05.05.2020

Trading S Capital:
- More than 10 years of experience in trading and managing investment funds for commercial banks and individual investment funds.
- 15-20% Profit Monthly.

- Copy settings: Copy opened orders
- Copy type: In proportipn to my funds
- Min Balance 300$ (0.01 lot)

Cài đặt sao chép:
- Sao chép các giao dịch đang mở
- Tỷ lệ quỹ với tôi.
- Vốn Min 300$ (khối lượng giao dịch 0.01 lot tương ứng mỗi 300$)

до 28.04.2020

Scalping, 20-30% Profit Monthly, Safety
Min Deposit 600$
ECN Account, Leverage 1:500
Tick on "In proportion to my funds" and "Copy Opened Signal"
....
Giao dịch ngắn hạn, Lợi Nhuận Trung Bình 20-30%/tháng
Tài khoản ECN, Đòn Bẫy 1:500, Vốn Tối Thiểu 600$
Chọn "Tỷ Lệ Với Quỹ Của Tôi" và "Sao Chép Giao Dịch Đã Mở"

http://www.myfxbook.com/members/tradingsvietnam/tradings-captital/4435261

до 21.04.2020

Scalping EURUSD, 20-30% Profit Monthly, Safety
Min Deposit 600$
ECN Account, Leverage 1:500
Tick on "In proportion to my funds" and "Copy Opened Signal"
....
Giao dịch ngắn hạn trên EURUSD, Lợi Nhuận Trung Bình 20-30%/tháng
Tài khoản ECN, Đòn Bẫy 1:500, Vốn Tối Thiểu 600$
Chọn "Tỷ Lệ Với Quỹ Của Tôi" và "Sao Chép Giao Dịch Đã Mở"

Contact on Telegram: https://t.me/TamNguyenMinh Phone/Zalo: 0966 072 986
www.myfxbook.com/members/tradingsvietnam/tradings-captital/4435261

до 18.02.2020

Scalping - 20-30% Profit Monthly.
Leverage 1:500
0.02 lot - 500$ (min Deposit)
0.04 lot - 1000$
0.06 lot - 1500$
0.05 lot - 2000$
.....

до 04.02.2020

График недельной доходности

+