КОПИ-счет SuperVipGold № 889278 брокера LiteForex

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
SuperVipGold
EA scalping. Min dep 200$
i 889278 0 2 г
6 м
8.87
−3.68
1.65 1 %
1 %

> 0 k$
−18 %
−18 %
0.2 k$ 259 -0.1 k$
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

SuperVipGold

TuBac

до 29.07.2020
Место в рейтинге трейдеров: 5747
Описание КОПИ-счета SuperVipGold

EA scalping.
Min dep 200$ показать историю изменений

HED GOLD VS EU.
MIN DEPOSIT 200$

до 10.09.2021

HED GOLD VS EU.
MIN DEPOSIT 100$

до 23.06.2021

Scalping GOLD.
Profit 100% month.

до 17.06.2021

Trade theo PriceAction.
Mỗi lệnh SL 2-3% vốn.
Cài đặt copy theo tỉ lệ vốn.

до 20.05.2021

BOT scalping GOLD
Lợi nhuận 10-15% tháng
Bảo toàn vốn 70%
Setup copy theo tỉ lệ vốn

до 24.04.2021

BOT scalping GOLD
Profit 50-100% month
Min Dep 500$
Setup copy theo tỉ lệ vốn

до 02.04.2021

BOT scalping.
Lợi nhuận 10-20% tháng.
Vốn min 200$.
Setup copy theo tỉ lệ vốn.

до 07.03.2021

BOT scalping.
Lợi nhuận 10-20% tháng.
Vốn min 100$.
Setup copy theo tỉ lệ vốn.

до 06.01.2021

BOT scalping.
Lợi nhuận 10-20% tháng.
Vốn min 200$.
Setup copy theo % khối lượng.
- Vốn 200$ set 100% khối lượng giao dịch
- Vốn 400$ set 200% Kl gd
- Vốn 600$ set 300% Kl gd......

до 17.12.2020

BOT scalping GU EU EG
Lợi nhuận 20-30% tháng.
Vốn min 100$
Vốn Max 1000$
Setup copy theo tỷ lệ vốn

до 02.12.2020

Price Action Intraday.
Profit 10%-15% month.
Setup Volume:
100$ set 0.01 lot
200$ set 0.02 lots
300$ set 0.03 lots
....

до 28.10.2020

Salping Gold.
Lợi nhuận 20%-30% tháng. Vốn Min 100$
Setup sao chép:
- Theo tỷ lệ vốn
- Theo % khối lượng giao dịch

до 23.09.2020

Setup volume:
Funds=50-150$ set 0.01 lot
Funds=151-300$ set 0.02 lot
Funds=301-450$ set 0.03 lot
Funds=451-600$ set 0.04 lot
...........

до 08.09.2020

Price Action khung D1. Lợi nhuận 10-15%/tháng. Vốn tối thiểu 500$.
100-200$ vào 0.01 lot
201-400$ vào 0.02 lot
401-600$ vào 0.03 lot
...........

до 03.06.2020

Price Action khung D1. Lợi nhuận 10-15%/tháng. Vốn tối thiểu 500$. Quản lý vốn 2%.

до 14.04.2020

Price Action khung D1. Lợi nhuận 10-15%/tháng. Vốn tối thiểu 500$.

до 24.03.2020

Giao dịch theo Price action trên khung D1, H1 nên bạn sẽ hạn chế được tối đa phí giao dịch, mang lại lợi nhuận 10%-15% trên tháng. Chỉ cần số vốn tối thiểu 100$ bạn đã có thể kiếm lợi nhuận.

до 25.02.2020

График недельной доходности

+