КОПИ-счет Alexngo_vn9889 № 903334 брокера LiteForex

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
Alexngo_vn9889
Lợi Nhuận tối đa rủi ro tối thiểu. Mọi người copy nhớ cài rủi ro tối thiểu 5-10% Hoặc hơn trong mức chấp nhận được. Nếu lệnh trạng tháng âm từ 5-10% Tài khoản copy tự động ngừng copy sẽ an toàn hơn.. Copy Min 2000 usd. Khối lượng 0.01 - 0.1 lot. ZALO: 0909655582. Chúc Litefx Bền Vững - Nhà Đầu Tư Thịnh Vượng.
i 903334 0 0 м 59.18
0.00
23.99 111 %
111 %
−3.8 k$
−3.8 k$
−38 %
−38 %
-4.65 -4.32
45 мин.
43 k$ 152 -14 k$ -15 k$
45 мин.
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

Alexngo_vn9889

Место в рейтинге трейдеров: 24
Описание КОПИ-счета Alexngo_vn9889

Lợi Nhuận tối đa rủi ro tối thiểu.
Mọi người copy nhớ cài rủi ro tối thiểu 5-10% Hoặc hơn trong mức chấp nhận được. Nếu lệnh trạng tháng âm từ 5-10% Tài khoản copy tự động ngừng copy sẽ an toàn hơn..
Copy Min 2000 usd.
Khối lượng 0.01 - 0.1 lot.
ZALO: 0909655582.
Chúc Litefx Bền Vững - Nhà Đầu Tư Thịnh Vượng.

График недельной доходности

+