КОПИ-счет Alexngo_vn9889 № 903334 брокера LiteForex

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
Alexngo_vn9889
Copy min 2000 usd. Copy theo tỷ lệ tài khoản. Mỗi ngày 1-3 lệnh giao dịch. CHÚC QUÝ ĐỐI TÁC THỊNH VƯỢNG.
i 903334 0 2 м 222.78
−63.95
23.32 280 %
280 %
28 k$
28 k$
−65 %
−65 %
20 k$ 96 0.7 k$
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

Alexngo_vn9889

Место в рейтинге трейдеров: 58
Описание КОПИ-счета Alexngo_vn9889

Copy min 2000 usd.
Copy theo tỷ lệ tài khoản.
Mỗi ngày 1-3 lệnh giao dịch.
CHÚC QUÝ ĐỐI TÁC THỊNH VƯỢNG. показать историю изменений

- Copy theo tỷ lệ % tài khoản Min 2000 usd.
- Nhận quản lí tài khoản từ 20.000 usd trở lên.
- Phí quản lí từ 1000 - 5000 usd và chia theo tỷ lệ % nhà đầu tư nhận 75% lợi nhuận. 25% về Master.
Zalo: 0909655582

до 09.09.2021

Copy min 50.000 usd.
Fix Lot: 0.1 - 1 lot.
Hỗ Trợ Quản Lý Tài Khoản từ 50.000 usd trở lên.
Lợi nhuận ổn định - rủi ro mức tối thiểu.
Zalo: 0909655582..
Tuyển Đại Lí Cấp khu Vực làm việc tại Phnom Pênh Campuchia.
Hỗ trợ Văn phòng thưởng doanh số tăng trưởng tốt.
Cám ơn Mọi Người đã theo dõi.

до 01.03.2021

Copy min 5000 usd.
Fix Lot: 0.05 - 0.1 lot.
Hỗ Trợ Quản Lý Tài Khoản từ 50.000 usd trở lên.
Lợi nhuận ổn định - rủi ro mức tối thiểu.
Zalo: 0909655582..
Tuyển Đại Lí Cấp khu Vực làm việc tại Phnom Pênh Campuchia.
Hỗ trợ Văn phòng thưởng doanh số tăng trưởng tốt.
Cám ơn Mọi Người đã theo dõi.

до 04.01.2021

Copy Min 2000 usd. Đừng tăng khối lượng
Cố Định ( Fix Lot):
+ 75% chia nhà đầu tư/ lệnh thắng.
+ Hợp tác Chia sẽ lợi nhuận.!
+ Giới thiệu từ 1000-10.000 usd nhận 5% lãi/ giao dịch thắng.
+ Giới thiệu 10.000usd trở lên nhận 10%lãi.
+ 2000 - 20.000 usd: 0.01 - 0.05 lot.
+ 25.000 - 50.000 usd: 0.01 - 0.08 lot
+ 55.000usd...: 0.01 - 0.25 lot
Mục tiêu lợi nhuận 3-5-10%/tháng.
Hợp tác trên mọi phương diện Đại lí Đối tác - Văn Phòng - Đào Tạo - Chia sẽ.
ZALO: 0909655582

до 22.12.2020

Copy Min 1000 usd.
Khối lượng Cố Định ( Fix Lot):
+ 1000 - 20.000 usd: 0.01 - 0.02 lót.
+ 25.000 - 50.000 usd: 0.01 - 0.05 lót.
+ 55.000usd...: 0.01 - 0.25 lót.
ZALO: 0909655582.
Chúc Litefx Bền Vững - Nhà Đầu Tư Thịnh Vượng. CÁM ƠN MỌI NGƯỜI.

до 26.11.2020

Mọi người copy nhớ cài rủi ro tối thiểu 5-10% Hoặc hơn trong mức chấp nhận được. Nếu lệnh trạng tháng âm từ 5-10% Tài khoản copy tự động ngừng copy sẽ an toàn hơn..
Copy Min 2000 usd.
Khối lượng 0.01 - 0.1 lot.
ZALO: 0909655582.
WED chia sẽ: TIENSANH.COM
Chúc Litefx Bền Vững - Nhà Đầu Tư Thịnh Vượng.

до 27.10.2020

Lợi Nhuận tối đa rủi ro tối thiểu.
Mọi người copy nhớ cài rủi ro tối thiểu 5-10% Hoặc hơn trong mức chấp nhận được. Nếu lệnh trạng tháng âm từ 5-10% Tài khoản copy tự động ngừng copy sẽ an toàn hơn..
Copy Min 2000 usd.
Khối lượng 0.01 - 0.1 lot.
ZALO: 0909655582.
Chúc Litefx Bền Vững - Nhà Đầu Tư Thịnh Vượng.

до 29.09.2020

График недельной доходности

+