КОПИ-счет Alexngo_vn9889 № 903334 брокера LiteForex

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
Alexngo_vn9889
Copy Min 2000 usd. Đừng tăng khối lượng Cố Định ( Fix Lot): + 75% chia nhà đầu tư/ lệnh thắng. + Hợp tác Chia sẽ lợi nhuận.! + Giới thiệu từ 1000-10.000 usd nhận 5% lãi/ giao dịch thắng. + Giới thiệu 10.000usd trở lên nhận 10%lãi. + 2000 - 20.000 usd: 0.01 - 0.05 lot. + 25.000 - 50.000 usd: 0.01 - 0.08 lot + 55.000usd...: 0.01 - 0.25 lot Mục tiêu lợi nhuận 3-5-10%/tháng. Hợp tác trên mọi phương diện Đại lí Đối tác - Văn Phòng - Đào Tạo - Chia sẽ. ZALO: 0909655582
i 903334 10 2 м 84.63
−15.40
12.09 117 %
117 %
36 k$
36 k$
−35 %
−35 %
-27.67 0.00
10 ч.
64 k$ 110 -6 k$ -22 k$
22 ч.
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

Alexngo_vn9889

Место в рейтинге трейдеров: 30
Описание КОПИ-счета Alexngo_vn9889

Copy Min 2000 usd. Đừng tăng khối lượng
Cố Định ( Fix Lot):
+ 75% chia nhà đầu tư/ lệnh thắng.
+ Hợp tác Chia sẽ lợi nhuận.!
+ Giới thiệu từ 1000-10.000 usd nhận 5% lãi/ giao dịch thắng.
+ Giới thiệu 10.000usd trở lên nhận 10%lãi.
+ 2000 - 20.000 usd: 0.01 - 0.05 lot.
+ 25.000 - 50.000 usd: 0.01 - 0.08 lot
+ 55.000usd...: 0.01 - 0.25 lot
Mục tiêu lợi nhuận 3-5-10%/tháng.
Hợp tác trên mọi phương diện Đại lí Đối tác - Văn Phòng - Đào Tạo - Chia sẽ.
ZALO: 0909655582 показать историю изменений

Copy Min 1000 usd.
Khối lượng Cố Định ( Fix Lot):
+ 1000 - 20.000 usd: 0.01 - 0.02 lót.
+ 25.000 - 50.000 usd: 0.01 - 0.05 lót.
+ 55.000usd...: 0.01 - 0.25 lót.
ZALO: 0909655582.
Chúc Litefx Bền Vững - Nhà Đầu Tư Thịnh Vượng. CÁM ƠN MỌI NGƯỜI.

до 26.11.2020

Mọi người copy nhớ cài rủi ro tối thiểu 5-10% Hoặc hơn trong mức chấp nhận được. Nếu lệnh trạng tháng âm từ 5-10% Tài khoản copy tự động ngừng copy sẽ an toàn hơn..
Copy Min 2000 usd.
Khối lượng 0.01 - 0.1 lot.
ZALO: 0909655582.
WED chia sẽ: TIENSANH.COM
Chúc Litefx Bền Vững - Nhà Đầu Tư Thịnh Vượng.

до 27.10.2020

Lợi Nhuận tối đa rủi ro tối thiểu.
Mọi người copy nhớ cài rủi ro tối thiểu 5-10% Hoặc hơn trong mức chấp nhận được. Nếu lệnh trạng tháng âm từ 5-10% Tài khoản copy tự động ngừng copy sẽ an toàn hơn..
Copy Min 2000 usd.
Khối lượng 0.01 - 0.1 lot.
ZALO: 0909655582.
Chúc Litefx Bền Vững - Nhà Đầu Tư Thịnh Vượng.

до 29.09.2020

График недельной доходности

+