КОПИ-счет thuha1998 № 937895 брокера LiteForex

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
thuha1998
a e nào thua tha vào đây mình kéo về bờ sao chép vốn tối thiểu 2500 đô chuyên cặp tiền eu thôi nhé sdt 0348868683 tốt nhất vốn 5k thì lợi nhuận sẽ đều hơn như tk của mình
i 937895 0 3 м 29.30
−14.15
4.92 73 %
73 %
22 k$
22 k$
−25 %
−25 %
0 k$ 4.5 k$
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

thuha1998

Место в рейтинге трейдеров: 50
Описание КОПИ-счета thuha1998

a e nào thua tha vào đây mình kéo về bờ sao chép vốn tối thiểu 2500 đô chuyên cặp tiền eu thôi nhé sdt 0348868683 tốt nhất vốn 5k thì lợi nhuận sẽ đều hơn như tk của mình показать историю изменений

a e nào thua tha vào đây mình kéo về bờ sao chép vốn tối thiểu 500 đô chuyên cặp tiền eu thôi nhé sdt 0348868683

до 01.12.2020

a e nào thua tha vào đây mình kéo về bờ sao chép vốn tối thiểu 500 đô chuyên cặp tiền eu thôi nhé

до 26.11.2020

График недельной доходности

+