КОПИ-счет CAONGUYENHK № 950045 брокера LiteForex

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
CAONGUYENHK
TRADING STYLE: SCALPING IN A DAY MINIMUM FOR COPY: $500 LEVERAGE 1:500 (CLASSIC ACCOUNT) SETUP FOR COPY: IN PROPORTION TO MY FUNDS ---------------------------------------------- PHONG CÁCH GIAO DỊCH: SCALPING TRONG NGÀY VỐN TỐI THIỂU ĐỂ SAO CHÉP: 500$ ĐÒN BẨY: 1:500 (TÀI KHOẢN CLASSIC) CÀI ĐẶT COPY: "THEO TỶ LỆ QUỸ CỦA TÔI" Liên hệ Zalo theo SDT: 0935222832 để được hỗ trợ!
i 950045 76 7 м 121.18
−11.18
10.38 1207 %
1207 %
3.4 k$
3.4 k$
−46 %
−46 %
1.35 +0.45
3 ч.
1.9 k$ 2 90 k$
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

CAONGUYENHK

Место в рейтинге трейдеров: 209
Описание КОПИ-счета CAONGUYENHK

TRADING STYLE: SCALPING IN A DAY
MINIMUM FOR COPY: $500
LEVERAGE 1:500 (CLASSIC ACCOUNT)
SETUP FOR COPY: IN PROPORTION TO MY FUNDS
----------------------------------------------
PHONG CÁCH GIAO DỊCH: SCALPING TRONG NGÀY
VỐN TỐI THIỂU ĐỂ SAO CHÉP: 500$
ĐÒN BẨY: 1:500 (TÀI KHOẢN CLASSIC)
CÀI ĐẶT COPY: "THEO TỶ LỆ QUỸ CỦA TÔI"


Liên hệ Zalo theo SDT: 0935222832 để được hỗ trợ! показать историю изменений

TRADING STYLE: SCALPING IN A DAY
MINIMUM FOR COPY: $500
LEVERAGE 1:500 (CLASSIC ACCOUNT)
SETUP FOR COPY: IN PROPORTION TO MY FUNDS
----------------------------------------------
PHONG CÁCH GIAO DỊCH: SCALPING TRONG NGÀY
VỐN TỐI THIỂU ĐỂ SAO CHÉP: 500$
ĐÒN BẨY: 1:500 (TÀI KHOẢN CLASSIC)
CÀI ĐẶT COPY: "THEO TỶ LỆ QUỸ CỦA TÔI"

Liên hệ Zalo theo SDT: 0935222832 nếu cần hỗ trợ!

до 08.09.2020

TRADING STYLE: SCALPING IN A DAY
MINIMUM FOR COPY: $500
LEVERAGE 1:500 (CLASSIC ACCOUNT)
SETUP FOR COPY: IN PROPORTION TO MY FUNDS
----------------------------------------------
PHONG CÁCH GIAO DỊCH: SCALPING TRONG NGÀY
VỐN TỐI THIỂU: 500$
CÀI ĐẶT COPY: "THEO TỶ LỆ QUỸ CỦA TÔI"

Liên hệ Zalo theo SDT: 0935222832 nếu cần hỗ trợ!

до 30.06.2020

Safe and Effective
I have 4 years of experience in Crypto and Forex trading!
Trading style: Scalping
MINIMUM FOR COPY: $500
Setup for a copy: IN PROPORTION TO MY FUNDS

Anh em Việt Nam tài khoản tối thiểu từ 500$ trở lên và cài đặt "copy theo tỷ lệ quỹ của tôi" nhé!
Liên hệ Zalo theo SDT: 0935222832 nếu cần tư vấn!

до 23.06.2020

Safe and Effective
I have 4 years of experience in Crypto and Forex trading!
Trading style: Scalping
MINIMUM FOR COPY: $250
Setup for a copy: IN PROPORTION TO MY FUNDS

Anh em Việt Nam tài khoản tối thiểu từ 250$ trở lên và cài đặt "copy theo tỷ lệ quỹ của tôi" nhé!
Liên hệ Zalo theo SDT: 0935222832 nếu cần tư vấn!

до 16.06.2020

Safe and Effective
I have 4 years of experience in Crypto and Forex trading!
Trading style: Scalping
MINIMUM FOR COPY: $250
Setup for a copy: IN PROPORTION TO MY FUNDS
Anh em Việt Nam từ 250$ trở lên Copy theo tỷ lệ ký quỹ nhé!

Tài khoản đăng ký dưới link mình hoặc copy sẽ được vào nhóm hỗ trợ và đào tạo kiến thức giao dịch Forex hiệu quả miễn phí từ mình.
Liên hệ Zalo theo SDT: 0935222832

до 02.06.2020

Safe and Effective
I have 4 years of experience in Crypto and Forex trading!
Minimum to copy is $50 earn up to 100% per month
Trading style: Scalping
Setup for copy:
- $200 - $500: FULL SIZE COPYING 1 FOR 1
- Other: IN PROPORTION TO MY FUNDS
Anh em Việt Nam vốn từ 200$-500$ copy 1-1 để hiệu quả cao nhất, từ 500$ trở lên thì copy theo tỷ lệ ký quỹ
Cần hỗ trợ liên hệ SDT: 0935222832

до 28.04.2020

Safe and Effective
I have 4 years experience in Crypto and Forex trading!
Minimum to copy is $50 earn up to 100% per month
Trading style: Scalping

до 21.04.2020

Safe and Effective

до 14.04.2020

График недельной доходности

+