КОПИ-счет TraderPS № 968627 брокера LiteForex

КОПИ-счет ликвидирован!

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
TraderPS
Safe and Effective I have 4 years of experience in Crypto and Forex trading! Trading style: Scalping MINIMUM FOR COPY: $250 Setup for a copy: IN PROPORTION TO MY FUNDS Anh em Việt Nam muốn sao chép thì số vốn để copy hiệu quả tối thiểu là 250$ nha, cài theo " Tỷ lệ với quỹ của tôi" nhé! Mọi liên hệ hỗ trợ nhắn tin cho Panpage: https://www.facebook.com/TraderPS/
i 968627 0 м
94 %
148 %
0.3 k$
0.3 k$
−47 %
−47 %
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

TraderPS

Место в рейтинге трейдеров: 610
Описание КОПИ-счета TraderPS

Safe and Effective
I have 4 years of experience in Crypto and Forex trading!
Trading style: Scalping
MINIMUM FOR COPY: $250
Setup for a copy: IN PROPORTION TO MY FUNDS

Anh em Việt Nam muốn sao chép thì số vốn để copy hiệu quả tối thiểu là 250$ nha, cài theo " Tỷ lệ với quỹ của tôi" nhé!
Mọi liên hệ hỗ trợ nhắn tin cho Panpage: https://www.facebook.com/TraderPS/ показать историю изменений

Safe and Effective
I have 4 years of experience in Crypto and Forex trading!
Trading style: Scalping
MINIMUM FOR COPY: $250
Setup for a copy: IN PROPORTION TO MY FUNDS

Anh em Việt Nam muốn sao chép thì số vốn để copy hiệu quả tối thiểu là 250$ nha, cài theo " Tỷ lệ với quỹ của tôi" nhé!
Liên hệ Zalo theo SDT: 0935222832 - ( Support Team)

до 26.05.2020

Safe and Effective
I have 4 years of experience in Crypto and Forex trading!
Trading style: Scalping
MINIMUM FOR COPY: $250
Setup for a copy: IN PROPORTION TO MY FUNDS

Anh em Việt Nam muốn sao chép thì số vốn để copy hiệu quả tối thiểu là 250$ nha, cài theo " Tỷ lệ với quỹ của tôi" nhé

Tài khoản đăng ký dưới link mình hoặc copy sẽ được vào nhóm hỗ trợ và đào tạo kiến thức giao dịch Forex hiệu quả miễn phí từ mình.
Liên hệ Zalo theo SDT: 0935222832 - ( Mr. Nguyên)

до 12.05.2020

Safe and Effective
I have 4 years of experience in Crypto and Forex trading!
Trading style: Scalping
MINIMUM FOR COPY: $250
Setup for a copy: IN PROPORTION TO MY FUNDS
Anh em Việt Nam từ 250$ trở lên Copy theo tỷ lệ ký quỹ nhé!

Tài khoản đăng ký dưới link mình hoặc copy sẽ được vào nhóm hỗ trợ và đào tạo kiến thức giao dịch Forex hiệu quả miễn phí từ mình.
Liên hệ Zalo theo SDT: 0935222832 - ( Mr. Nguyên)

до 05.05.2020

Safe and Effective
I have 4 years of experience in Crypto and Forex trading!
Minimum to copy is $50 earn up to 100% per month
Trading style: Scalping
MINIMUM FOR COPY: $250
Setup for a copy:
IN PROPORTION TO MY FUNDS
Anh em Việt Nam từ 250$ trở lên Copy theo tỷ lệ ký quỹ nhé!
Cần hỗ trợ liên hệ SDT: 0935222832

до 28.04.2020

Minimum to copy is $250
The way to Earing money effectively
Safe and Stable for your account

до 21.04.2020

График недельной доходности

+